ctg

Các chương trình đào tạo

Chương trình trình độ cao đẳng Thiết kế đồ họa

Chương trình trình độ cao đẳng Thiết kế đồ họa

Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo Chương trình trình độ cao đẳng Thiết kế đồ họa
Chương trình đào tạo cao đẳng Dược

Chương trình đào tạo cao đẳng Dược

TÊN NGÀNH: CAO ĐẲNG DƯỢC

MÃ NGÀNH: 6720201

Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo Chương trình đào tạo cao đẳng Dược
Chương trình đào tạo cao đẳng điều dưỡng

Chương trình đào tạo cao đẳng điều dưỡng

TÊN NGÀNH: CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

Mã ngành: 6720301

Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo Chương trình đào tạo cao đẳng điều dưỡng
Nghiệp vụ nhà hàng

Nghiệp vụ nhà hàng

Nội dung chương trình khung đào tạo ngành Nghiệp vụ nhà hàng bao gồm những kiến thức cơ bản về chính trị; tin học; ngoại ngữ; giáo dục thể chất; pháp luật; giáo dục quốc phòng - an ninh; tổng quan lưu trú du lịch, marketing du lịch, quản trị nhân sự, thanh toán quốc tế, trang điểm - cắm hoa ….

Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo Nghiệp vụ nhà hàng
Chương trình trình độ trung cấp quản trị khách sạn

Chương trình trình độ trung cấp quản trị khách sạn

Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo Chương trình trình độ trung cấp quản trị khách sạn
Chương trình trình độ trung cấp chuyên ngành kỹ thuật chế biến món ăn

Chương trình trình độ trung cấp chuyên ngành kỹ thuật chế biến món ăn

Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo Chương trình trình độ trung cấp chuyên ngành kỹ thuật chế biến món ăn
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

 • TÊN NGHỀ: CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 • Mã nghề : 50810201
 • Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề
 • Đối tượng tuyển sinh :  Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;
 • Số lượng môn học, mô đun đào tạo : 34
 • Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

 • TÊN NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN: 50340301
 • Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề
 • Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
 • Số lượng môn học đào tạo: 36
 • Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 • TÊN NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 • Mã nghề : 50340301
 • Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề
 • Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
 • Số lượng môn học đào tạo: 36
 • Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

TÊN NGHỀ: CAO ĐẲNG NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
(Graphics design)
Mã nghề : 50480208
Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo : 38
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,
Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo THIẾT KẾ ĐỒ HỌA