ctg

Đăng ký xét tuyển online cao đẳng, trung cấp chính quy

Đăng ký xét tuyển online cao đẳng, trung cấp chính quy Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

 

 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE - HỆ TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2023 - 2024

FORM XÉT TUYỂN ONLINE - HỆ TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên *
Ngày sinh
Điện thoại *
Email *
Tên trường THPT đang học

HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

 

Xét tuyển theo

THÔNG TIN ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN ONLINE

 

Hệ đào tạo
Ngành đăng ký *
Hệ trung cấp
Hệ cao đẳng
STT HỆ TRUNG CẤP MÔN HỌC
1 Kỹ thuật chế biến món ăn Toán - Văn - Ngoại ngữ hoặc Văn - Sử - Địa
2 Quản trị khách sạn Toán - Văn - Ngoại ngữ hoặc Văn - Sử - Địa
3 Nghiệp vụ nhà hàng Toán - Văn - Ngoại ngữ hoặc Văn - Sử - Địa
4 Thiết kế đồ họa Toán - Lý - Hóa hoặc Toán - Văn - Ngoại ngữ
5 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp Toán - Văn - Ngoại ngữ hoặc Văn - Sử - Địa
5 Kỹ thuật chế biến món ăn Toán - Văn - Ngoại ngữ hoặc Văn - Sử - Địa
STT HỆ CAO ĐẲNG MÔN HỌC
1 Dược học Toán - Văn - Hóa hoặc Toán - Hóa - Sinh
2 Điều dưỡng Toán - Văn - Hóa hoặc Toán - Hóa - Sinh
3 Kỹ thuật xét nghiệm y học Toán - Văn - Hóa hoặc Toán - Hóa - Sinh
4 Kỹ thuật chế biến món ăn Toán - Lý - Hóa hoặc Toán - Văn - Ngoại ngữ
5 Quản trị khách sạn Toán - Văn - Ngoại ngữ hoặc Văn - Sử - Địa
6 Thiết kế đồ họa Toán - Văn - Ngoại ngữ hoặc Văn - Sử - Địa
7 Lập trình máy tính Toán - Văn - Ngoại ngữ hoặc Văn - Sử - Địa
8 Kế toán doanh nghiệp Toán - Văn - Ngoại ngữ hoặc Văn - Sử - Địa
Cập nhật lần cuối: 24/02/2023 12:02:27 CH

FORM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE - HỆ TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

Họ và tên *
Ngày sinh
Điện thoại *
Email *